2021. március 2., kedd,  Lujza
 
 
 
 

Címlap

[Közéleti tények]
2021. január 19., kedd
Több tízmilliós kárt okozott az apa
A gyomaendrődi közokirat-hamisításban társa budapesti ügyvéd volt - Hét méter magasságból esett le a munkás Békéscsabán - Békés megyei ügyészségek vádiratai
Szerző: Sz. M.
Békés megyében, garázdaság vétsége miatt 180 ezer forint pénzbüntetésre ítélt a Szeghalmi Járási Ügyészség vádirata alapján, a Szeghalmi Járásbíróság egy 29 éves, okányi férfit, akit alig egy évvel korábban, szintén garázdaság vétsége miatt 150 ezer forint pénzbüntetésre ítélt. A férfi 2020. május 16-án, délután, Vésztőn, a Kossuth utcán veszekedést kezdeményezett a barátnőjével, trágár módon szidalmazta a nőt, belerúgott a kerékpárjába, megrongálta a kosarát. A kerékpár kormánya kisebb sérülést is okozott a nőnek. Amikor a nő távozni akart, a férfi ráült a kerékpár csomagtartójára, majd erőszakosan megragadta barátnője állát. A férfi kihívóan közösségellenes cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat váltson ki - tájékoztatott a Békés Megyei Főügyészség a megyebeli ügyészségek munkájáról.

Valótlan szerződéssel a férfi több tízmilliós kárt okozott gyermekeinek és volt feleségének. A kép illusztráció. Forrás: police.hu

 

 

 

Kábítószer birtoklásának vétsége miatt a Battonyai Járási Ügyészség vádirata alapján, a terhelt távollétében, 2 évre próbára bocsátott a Szeghalmi Járásbíróság egy 25 éves, büntetlen előéletű, végegyházi illetőségű, de életvitelszerűen Nagy-Britanniában tartózkodó férfit és az eljárás során felmerült, közel 170 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére kötelezte. A férfival szemben 2018. július 12-én, este rendőri intézkedés folyt, amelynek során bódult állapotban volt, ezért vizeletmintát vettek tőle, amelyből a kábítószernek minősülő kannabisz hatóanyagát azonosították. Azért emeltek vádat, mert a férfi a nyomozás során a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, kábítószer használatot kezelő más ellátáson, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson a részvételt nem vállalta.

 

 

A Battonyai Járási Ügyészség vádirata alapján, 2 rendbeli garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt halmazati büntetésül 180 nap közérdekű munka büntetésre ítélt a Battonyai Járásbíróság, szintén a távollétében egy büntetett előéletű, 25 éves, battonyai illetőségű, de ismeretlen helyen tartózkodó férfit. Ha a férfi a számára meghatározott munkát önhibájából nem végzi el, a közérdekű munkát vagy hátralévő részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni. A férfi 2019. május 22-én, este, ittasan megjelent egy Battonya, Klapka utcai családi háznál, hogy meglátogassa a volt élettársával együtt lakó gyermekét. Amint a házhoz ért, a leengedett redőnyt verni kezdte és kiabált, hogy gyermekét mutassák meg. Miután ez megtörtént és a gyermeket az ablaktól édesanyja elvitte, dühében a férfi olyan erővel ütött bele a redőnybe, hogy a mögötte lévő szúnyogháló elszakadt. Másnap este, egy battonyai söröző előtt, az utcán a férfi szóváltásba keveredett a férfival, akinek házában a volt élettársa él. A szóváltás odáig fajult, hogy egy sörösüveggel fejbe vágta vitapartnerét. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos cselekményei alkalmasak voltak arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsenek.


Foglalkozás körében elkövetett, gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat és vádiratában pénzbüntetés kiszabását indítványozta a Békéscsabai Járási Ügyészség egy 50 éves, békéscsabai férfi ellen, akinek mulasztása folytán súlyosan megsérült egyik alkalmazottja. A férfi budapesti székhelyű, tetőfedéssel, tetőszerkezet-építéssel foglalkozó kft. egyedüli ügyvezetője. A cég 2019 nyarán, a volt békéscsabai cserépgyár Békéscsaba, Kétegyházi úti területén, csarnok tetőszigetelési munkáit végezte a tulajdonossal kötött vállalkozási szerződés alapján. A terhelt 2019. július 30-án, reggel kiadta a munkát három betanított munkásnak, majd ő és egy állandó alkalmazottja távozott a helyszínről. Ezután a munkavégzési utasításnak megfelelően – egyéni védőeszközt nem használva – a három munkás létra segítségével felmászott a 7 méter magasságban lévő, palafedéses tetőzetre. A megfelelő közlekedéshez nem alakítottak ki pallóterítést és a munkálatok során kötélzetet sem használtak, mivel a terhelt, mint munkahelyi vezető erről nem rendelkezett. A munkavégzés során az egyik férfi alatt beszakadt a tető és 7 méter magasságból a csarnok belsejébe zuhant, amelynek következtében 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket – így az arckoponya csontjainak törését és bordatörést – szenvedett. A terhelt magatartásával, hogy munkavállalóknak munkavédelmi oktatást nem tartott, a kollektív védelem kiépítését – pallóterítés, tetőlétra használata – mellőzte, nem biztosította az egyéni védőeszközök, a testhevederzet és zuhanásgátló használatát, több foglalkozási szabályt is megsértett és ezzel közvetlenül veszélyeztette munkavállalóinak életét és testi épségét.

 

 

Éjjel elkövetett magánlaksértés vétsége és volt élettárs sérelmére elkövetett zaklatás vétsége miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség és vádiratában közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta egy 48 éves, büntetett előéletű, gyulai férfi ellen. A férfit a Gyulai Járási Ügyészség 2019 augusztusában megrovásban részesítette, mert volt élettársát zaklatta, a férfi azonban ennek hatására sem hagyott fel a bűncselekménnyel. A férfi és a sértett nő évekig élettársak voltak, azonban a bűncselekmények elkövetését megelőzően mintegy 6 évvel élettársi kapcsolatuk megszakadt. A szakítás tényét a férfi nem tudta elfogadni, így, hogy a sértett magánéletébe, mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, a szakítást követően is évekig számtalan alkalommal, rendszeresen telefonon és személyesen zaklatta, akarata ellenére igyekezett vele kapcsolatba lépni. Több alkalommal is előfordult 2019 őszén, hogy ittasan megjelent a sértett lakóházánál. Volt, hogy bemászott a kerítésen az udvarra, odament a bejárati ajtóhoz és hangosan kiabálva, káromkodva dörömbölni kezdett. A sértett felszólítására sem távozott, ki kellett hívni a rendőrséget. Egy másik alkalommal megvárta a nőt a ház előtt, és amikor az éppen be akarta csukni maga mögött a bejárati ajtót, a férfi hirtelen odalépett, majd a sértett engedélye nélkül és akarata ellenére bement a lakásba. A házban trágár szavakat használva üvöltözött, a kezében lévő sörösüveggel hadonászott, rugdosni kezdte a bejárati ajtót, és csak akkor távozott, amikor a sértett megfenyegette, hogy kihívja a rendőröket.

 

 

 

Kisebb kárt okozó rongálás vétsége és garázdaság vétsége miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy 16 éves, békéscsabai fiú ellen. A terhelt büntetlen előéletű, de került már összetűzésbe a törvényekkel: 2020 augusztusában a Békéscsabai Járásbíróság lopás, rongálás és garázdaság vétsége miatt 1 év 11 hónapra próbára bocsátotta. A fiatalkorú terhelt 2020. június 19-én, este Békéscsabán, a Kossuth téren ittasan hangosan kiabált és megrongált 2 szemetest 10 ezer forint kárt okozva az önkormányzatnak. A fiú a hulladékgyűjtő edényeket minden előzetes ok nélkül mindaddig rugdosta, amíg leszakadtak a tartóoszlopukról, a beton-díszburkolatba ágyazott tartóoszlop pedig kifordult a burkolatból. Nem sokkal ezután a fiú a Kossuth tér és a Szent István tér közötti zebránál, szintén az önkormányzat tulajdonában lévő,  sárgán villogó, gyalogosforgalmat irányító fényjelző berendezésbe szándékosan beleütött, a burkolat eltört, a Led-panel kiesett a helyéről, ezzel további 50 ezer forint kárt okozott. A járási ügyészség vádiratában indítványozta, hogy a bíróság a jelen ügyet egyesítse a korábbival, a próbára bocsátást szüntesse meg és a cselekményeit beismerő, fiatalkorú terheltet tárgyalás mellőzésével hozott büntető-végzésében, halmazati büntetésül közérdekű munka büntetésre ítélje.

 

 

Büntetőeljárást eredményező, hamis vád bűntette miatt emelt vádat a Szeghalmi Járási Ügyészség és közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta egy 55 éves, próbára bocsátás hatálya alatt álló, körösladányi férfival szemben. A férfi 2020. augusztus 27-én bejelentette a rendőrségen, miszerint aznap egy körösladányi kocsma üzemeltetője kilökte a kocsmából, majd néhányszor ököllel megütötte. Ezt az állítását fenntartotta az elrendelt nyomozás során is, amely alapján a kocsmát üzemeltető férfit garázdaság vétsége miatt gyanúsítottként vonták felelősségre. A férfi állítása valótlan volt, mert valójában senki nem bántalmazta, a kocsmáros csupán kivezette az italozóból, mert korábbi viselkedése miatt ki volt tiltva. A terhelt állításának valótlanságát csak a kocsmárossal szembesítés során vallotta be.

 

 

Garázdaság vétsége miatt emelt vádat az Orosházi Járási Ügyészség és vádiratában elzárás büntetés kiszabását indítványozta egy 34 éves, büntetett előéletű, jelenleg más ügyben kiszabott jogerős szabadságvesztés büntetését töltő, orosházi férfival szemben. A férfi a vádbeli időben egy orosházi pékségben dolgozott. A férfi 2019. július 9-én, délután a pékséget üzemeltető gazdasági társaság tulajdonosától fizetés-előleget kért, de nem kapott, ezért kiment az utcára és egy 50 centiméter hosszú vascsővel betörte a gazdasági társaság tulajdonában lévő személygépkocsi két első fényszóróját és szélvédőjét, 40 ezer forint kárt okozva. A férfi a társadalmi együttélési szabályokkal nyíltan szembehelyezkedő, kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat keltsen.

 

 

A Szarvasi Járási Ügyészség 2 rendbeli, különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette, jelentős kárt okozó csalás bűntette és közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat egy 65 éves, büntetlen előéletű, debreceni férfi ellen, aki hamis ajándékozási szerződésekkel saját gyermekeit és volt feleségét károsította meg. Társának, egy 58 éves, büntetlen előéletű, budapesti ügyvédnek gondatlanságból elkövetett közokirat-hamisítás vétsége miatt kell felelnie a bíróság előtt. A 65 éves férfi és felesége házastársi életközösségüket 2016 nyarán megszűntették és elváltak. Ekkor közös gyermekeik tulajdonában állt több nagyértékű ingatlan, így Gyomaendrőd külterületén elfekvő szántók és legelők, amelyek haszonbérbe voltak kiadva, és amelyeken a férfinak és volt feleségének holtig tartó haszonélvezeti joga volt. Azért, hogy a nagyértékű ingatlanok tulajdonjogát megszerezze, a férfi 2017 októberében valótlan tartalmú ajándékozási szerződést készített, amelynek értelmében két gyermeke 7 darab művelés alatt álló földet az apjuknak ajándékoz. A szerződés azt is tartalmazta, hogy a gyermekek édesanyja e 7 darab és további 5 darab ingatlan holtig tartó haszonélvezeti jogáról ellenérték nélkül lemond. A szerződés valótlan tartalmú volt, nem a férfi gyermekei és volt házastársa írták alá, ugyanis nem állt szándékukban a földek elajándékozása, a haszonélvezeti jogról lemondás. A szerződést a budapesti ügyvéd ellenjegyezte, majd bejegyzésre benyújtotta az illetékes járási hivatalhoz. Az ügyvéd cselekményével megszegte az ügyvédi tevékenységre irányadó szabályokat, ugyanis az okirat ellenjegyzésével az ügyvéd azt bizonyítja, hogy az okirat a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, és az okiratban megjelölt fél az okiratot előtte írta alá, illetőleg aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el. A valótlan tartalmú szerződés alapján a földhivatal az ingatlan-nyilvántartásba, mint közhiteles nyilvántartásba a valótlan adatokat bejegyezte. A férfi cselekményével gyermekeinek egyenként 60 millió forintot meghaladó kárt, míg volt feleségének közel 35 millió forint kárt okozott, amely nem térült meg. A járási ügyészség vádiratában indítványozta, hogy a bíróság a gyermekeit megkárosító férfit felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje, a sértettek által bejelentett polgári jogi igényeknek adjon helyt és kötelezze a férfit az okozott kár megtérítésére, az ügyvédet pedig pénzbüntetésre ítélje, ezen felül kötelezze őket a nyomozás során felmerült, 800 ezer forintot meghaladó bűnügyi költség megfizetésére.

 <
+
>
Kérjük, hogy a nagyobb méretben való megtekintéshez kattintson a képre!


A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak engedélyezett.
A regisztrációhoz kattintson ide!
A bejelentkezéshez kattintson ide!

Cikkel kapcsolatos hozzászólások, észrevételek:

Még nincs egy hozzászólás, észrevétel sem a cikkel kapcsolatosan.